Pre order
Z Wave Module
หมวดหมู่สินค้า: YALE DOOR LOCK
รหัส : Zwave-Yale
โมดูล Z-Wave ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการล็อกประตูอัจฉริยะ Yale Connected Smart จากทุกที่ในโลกเมื่อเชื่อมโยงกับระบบอัตโนมัติภายในบ้าน
ราคา 3,000.00 บาท

16 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 717 ผู้ชม

          โมดูล Z-Wave จะทำงานร่วมกับระบบล็อคอัจฉริยะของ Yale (Conexis L1 & Keyless Connected) และมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับ ระบบบ้านอัจฉริยะของ Fibaro จะช่วยให้คุณสามารถล็อกได้จากทุกที่ในโลก *

          ความก้าวหน้าของโมดูล ประกอบด้วยความปลอดภัย Z-Wave ใหม่ และช่วงระยะเวลาการทำงานที่เพิ่มขึ้น และการใช้พลังงานลดลง